خزانی شدن چهار شاعر در بین دو خزان

یادواره‌ی آتشی، آزاد، پرنگ و سنگبُر


سخنی درباره‌ی "م. الف. به‌آذین" در حضور "آقای محمود اعتمادزاده"

متن سخن‌رانی در یادمان "به‌آذین" ۷ اکتبر ۲۰۰۶ ـ نیویورک


گفتاری در خرافه، حکومت دین و شعور عمومی

متن سخن رانی در واشينگتن دی سی (در نقد فرهنگ)


حکومت خدا، فرهنگِ ما ایرانیان و حقوقِ بشر

در نقد فرهنگ


یک چهره از مجابی

در ستایش دکتر جواد مجابی


هم سفری با براهنی

باز خوانی ی سفر در آثار دکتر رضا براهنی


محمودجان: بنویس! چوآفتاب که می نویسد نور

در گرامی داشت دکترمحمودگودرزی


شعر ِ بی قاپ و قوپ

وارسی ی شعر علی حکمت به بهانه ی انتشار و اما بعد . . .


حالا زرند را

یادداشتی به بهانه ی زلزله ی زرند


مرگ آرتور میار مرگ مک کارتی نیست

درباره آرتور میلر


بغضی دگر گرفته راه گلویم، کجاست مادرم؟

در رثای نازنین نظام شهیدی


نمایش به هنگام

يادداشتی بر روايت تقی مختار از "مرگ و دختر باکره" ی آريل دورفمان


از رنجی که می برم

نقد قدمی که کج برداشته شد


یادداشتی به شاعر مردم  ژیلا خانم مساعـد

نامه ی سرگشاده


سانـسـور فـرهـنگ ، فـرهـنـگ سـانـسـور

متن سخن رانی در واشينگتن دی سی (در نقد فرهنگ)


 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

عـربده بر انديشه های سنتی در گستره ی زبان

بيان دغدغه يی به بهانه ی پاسخ يک نقد نامه


     
   

معاشران زحريف شبانه يادآريد

به بهانه ی يادمان محمدرضا عديلی , در باره سوگ وار شدن ما در غربت


     
   

کرنـشـی دوباره به بـامــداد

خاطره ی سرايش يک شعـر


     
   

فرهنگ بی نقـدی

در نقد فرهنگ


     
   

فريدون مشيری و شعـر امروز

يادداشتی در سوگ مشيری و نقد شعر او


     
   

در مدخل بی درکجــا

بازخوانی شعر " بازگشت به بورجوورتزی" از اسماعيل خويی


     
   

ديدار اول

در يادمان محمد مختاری


     
   

نوعی برداشت از نوعی تعريف

تعريفِ اسماعيل خويی از شعر و برداشت من از تعـريف او


     
   

يک پنجره است شاعـر

خلاصه يی در معرفی اسماعيل خويی


     
   

سانسور و حذف فيزيکی

به بهانه ی دفاع از فرج سرکوهــی و در دفاع از زندانيان سياسی  و نويسنده گان زندانی


     
   

گزارش کـنفـرانس SIS

بتزدا ، می ۲۰۰۲


     
   

گـزارش " CIRA " و کنگره ی بزرگ داشت اسماعـيل خويـی

آتلانتا آپريل  ۲۰۰۲


     
   

گـزارشی از جشن واره ی ادبيات ايران

نيويورک،  اکتبر ۱۹۹۸


     
   

يک شب با واژه ها

گزارش يک شب واژه در تورنتو


     
   

برگ گفت و شنيد

معرفی کتاب برگ گفت و شنيد محمد مختاری


     
   

حيرت از تماشای نسلی که پير می شود

معرفی و نقد کتاب شعر اصغرواقدی


     
   

شعـر نيما ،  انقلاب شعر

نوشتاری در باره ی شعر نيما


     
   

شيموس هينی و جايزه ی ادبی نوبل

در معرفی هينی


     
   

ياد ياران

به بهانه ی خير مقدم به حميد مصدق شاعر


     
   

من در اين آبادی پی یِ چيزی می گشتم

به بهانه ی تشکيل  انچمن نويسنده گان ايرانی کانادا


     
   

بـــالای صـــفـــحــــــــه